produkty
technologie
společnost
testy
eventy

Sroll Lyric

Sroll Lyric - model 2009, již se nevyrábí. Je nahrazen modelem Sroll Rhythm který má mnohem pokročilejší technologie. Výsledkem je ještě čistší a jemnější zvuk.

Hudba léčí! Hudba se podobá poezii, nebo malbě. Je velice abstraktní a každý při ní může prožívat něco úplně jiného. Emoce  z hudby se v nás projevují jako neviditelné básnické linie. Proto dostal jméno “Lyric”.

Mnoho let jsem zkoumal, jaké topologie a fyzikální vlastnosti obvodů jsou důležité pro čistou, přirozenou a věrnou reprodukci. Abych dodal větší objektivitu svým zkušenostem, navštěvoval jsem posluchače, kteří milují hudbu a snažil se pochopit jejich vnímání a pocity při poslechu prostřednictvím různých technologií. Zjistil jsem, jaké zvukové charakteristiky vedou k nespokojenosti, stálému ladění a obměňování jednotlivých komponentů aparatury, nebo naopak k pozitivním emocím a nadšení. Došel jsem k závěru, že k výměnám komponentů jsou posluchači nuceni tím, že se časem projeví nějaký podprahový stresující vliv. Ten nabývá na významu dlouhodobým působením a tím také postupně klesá nadšení z nějaké zvukové charakteristiky, pro kterou si posluchač daný komponent původně pořídil.

Po celou dobu jsem byl hnán vizí, že sám mohu tyto problémy vyřešit. Poslechové zkušenosti se díky mé technické představivosti dařilo objasňovat i v konkrétních fyzikálních vlastnostech obvodů. Soustředil jsem se tedy zejména na odstranění podprahových syntetických zabarvení, která omezují vnímání emocí, a tím i léčivých účinků hudby. Poté jsem se zaměřil na detailnost, prokreslení a realistickou dynamiku signálu. Zlepšení těchto parametrů posílilo schopnost vyvolat emoce, vedoucí při vhodné hudbě až k extázi. Výsledkem je SIL technologie, ve které jsou tyto poznatky dotaženy až na hranice možností současné techniky. Výhody se projeví nejlépe na přesných reprosoustavách s vysokým rozlišením.

Posluchači mne průběžně kontaktují i po mnoha týdnech. Sdělují své emocionální zážitky a jsou překvapeni, jak stále více vnímají čistotu a přirozenost poslechu. Mnozí jsou dokonce přesvědčeni, že jde o nejlepší zesilovač na světě. Také s překvapením sdělují, že i při tichém nočním poslechu vnímají plnohodnotné emoce, barevnost i dymamiku. Upřímně mi děkují, že zesilovač existuje a jsou šťastní, že konečně našli své ničím nerušené uspokojení z reprodukované hudby.

Mým upřímným cílem je trvalá radost a spokojenost zákazníka. Zesilovačem Lyric nabízím několik vyladěných komponentů v jednom. Uživatel tak ušetří velké finanční prostředky a mnoho času při ladění aparatury. Základem zesilovače je masivní skříň vyfrézovaná na CNC strojích z jednoho kusu hliníku. Uvnitř je dalších 8 samostatných kovových krabiček, ve kterých jsou umístěny jednotlivé komponenty. Ty které obsahují obvody SIL technologie, jsou kvůli maximálnímu potlačení mikrofoničnosti zafrézovány do hliníkových kostek a zality teplovodivým epoxidem, který zajišťuje teplotní stabilitu a chlazení součástek. Komponenty jsou v kovových krabičkách dokonale chráněny před vzájemným ovlivněním a optimálně propojeny co nejkratší cestou. Tato sestava je jako celek chráněna vnější masivní hliníkovou skříní. Komponenty jsou namontovány na její 30mm silné základně, která tvoří dokonalou společnou zem, i chladič. Takto komplikované řešení má mnohem lepší vlastnosti než jakákoli dělená aparatura. Výsledkem je více než 10x nižší pronikání síťových kmitočtů do signálu, což zvyšuje imunitu na rušení ze sítě. Kdo má dostatek zkušeností s High End sestavami nejvyšší třídy, ví, jaký vliv na zvuk mají jen propojovací kabely mezi komponenty dělené sestavy.

Nejen technologické řešení, ale i poslechové testy ukazují že Lyric poskytuje čistší zvuk než jakákoli dělená sestava. Není to jen touto vnitřně dělenou koncepcí, ale především použitou SIL technologií, která přináší dokonale vyladěné chování obvodů. Ty pak vnitřně reagují s extrémní amplitudovou a fázovou přesností. Je škoda, že tyto vlastnosti jsou měřitelné jen u vnitř obvodů a nejsou zjistitelné vnějším měřením celého zesilovače. Tím je však zjistitelná jiná, také důležitá a ojedinělá vlastnost. Základní linearita, neboli převodní charakteristika a výstupní impedance je stabilní pro všechny frekvence a zatížení. Nikdy se nemění se složitostí signálu. Ten je zesilován přesně podle této charakteristiky, a nedochází k žádným dalším nespecifikovatelným zkreslením. Podobných vlastností se snaží dosáhnout výrobci zesilovačů bez celkových zpětných vazeb, ale jejich základní linearita i výstupní impedance bývá tak nevyhovující, že sama vytváří velká zkreslení. Zvuk posluchače může nadchnout, ale časem přestane plně uspokojovat. Zesilovače s celkovou zpětnou vazbou mají základní impedanci i linearitu také nevyhovující, ale zpětnou vazbou je opravována tak, že při některých měřeních vypadá velmi dobře. Problém je, že zpětná vazba přestává zvládat tuto opravu při vyšších zátěžích a frekvencích. I dle měření pak mnohonásobně roste zkreslení. Při hudebním signálu, který obsahuje široké spektrum frekvencí, je potom převodní charakteristika i impedance chaotická a nedefinovatelná. Zpětná vazba, která ji opravuje je v každém okamžiku v jiné „kondici“. Tak vznikají nepříjemná zkreslení. Základní linearita naší SIL technologie je vynikající a naprosto nezávislá na pracovních podmínkách zesilovače. Nemění se s frekvencí ani se zatížením. I výstupní impedance dosahuje rekordní hodnoty, včetně její změny jen o 0,003 Ohmu přes celé audio pásmo. Z měření vyplývá, že právě v těchto ohledech je SIL technologie špičkou, která výrazně předstihuje ostatní známé konstrukce.

Součástí zesilovače je i D/A převodník, který obsahuje nejnovější technologie a jeho vývoj byl dokončen v roce 2010. Digitální filtry, převzorkování i vlastní převodník nyní pracují ve 32bitové úrovni! Tím se podařilo dokonale potlačit nevýhody digitálního zpracování signálu a reprodukce je ještě více „analogová“. Je zde integrována i technologie SIL. S vhodným transportem je nyní zesilovač Lyric a jeho podpora pozitivních účinků hudby využitelná v takové míře, jaká dosud nebyla poznána.

Posluchači při srovnání nového převodníku s dříve dostupnými nejlepšími přehrávači jsou ohromeni, jakého pokroku bylo možné dosáhnout. Jsou překvapeni dosud nedosažitelnou čistotou a vzdušností. Zjišťují že i z CD formátu lze získat špičkovou reprodukci srovnatelnou s formáty o vysokém rozlišení. Ing. Petr Cieslar napsal: v pokoji se rozvinul tak hmatatelný hudební koncert, že člověk měl pocit, že ho samotná hudba tahá za ruce dokola! Hudba vás obklopila aurou, přestali jste vnímat čas a zatoužili „projet“ celou vaší sbírku CD. Závěr: pekelně návykové!

Jste-li milovníkem hudby, mám pro vás nabídku: Kontaktujte mne a umožním vám prožít, procítit a uslyšet výše zmíněné benefity zesilovače Lyric. To je možné jen ve vašem prostoru na který jste zvyklí, nejlépe porovnáním s vaší aparaturou. Proto vás po dohodě rád navštívím. Je to nezávazná návštěva zdarma, která obohatí i mne v osobním růstu v tomto oboru.

Děkuji za pozornost,

Luděk Šroll   šéfkonstruktér

Výstupní výkon 2x350W / 4Ohm
2x225W / 8Ohm
Kmitočtový rozsah 2 Hz - 200 kHz
Impedance na výstupních svorkách 0,003 Ohm/1kHz    0,006 Ohm/20kHz
Zkreslení 0,01% / 20kHz
Výstupní zesilovač otevřená třída AB
1 pár velmi silných tranzistorů s čipem 13x16mm
(obvyklé tranzistory mají 20x menší plochu čipu), čtyřvrstvé
zlacené plošné spoje, technologie SIL, zalitý do hliníkového monolitu
Regulace hlasitosti přesné odpory přepínané pomocí relátek
D/A převodník 32 bit /192 kHz, čtyřvrstvé zlacené plošné spoje,
technologie SIL, zalitý do hliníkového monolitu
Šasi masivní hliníková skříň frézovaná z plné kostky hliníku
Chlazení celým tělem, horní deska tloušťky 30mm, 620 ventilačních
otvorů, rozvod tepla kapalným plynem bez freonů
Výstupní reproduktorové svorky WBT
Vstupy
- analog 1x XLR
3x cinch
- digital 4x BNC 75Ohm
Rozměry 440 x 185 x 440 mm
Hmotnost 38 kg
Záruka 5 let