produkty
technologie
společnost
testy
eventy


Sroll Epos - nový model DA převodníku

Představujeme nový DA převodník s nekompromisním zvukem. Ten je velmi precizní, jemný, lehký. Budete překvapeni velkou mírou nových informací, velkou dynamikou, čistotou a jemností. Každou chvílí poslechu objevujete nové a nové zvukové dimenze, které byly dosud pro vás ukryty. Je dokonalým partnerem pro náš zesilovač Rhytmus.
K dosažení tohoto úkolu bylo nutné navrhnout vlastní originální řešení mnoha částí, a zejména jednoho z nejslabších míst DA převodníků obecně. Tím je IV převod, což je obvod, ve kterém se digitálně spínaný proudový signál převádí na napěťový analogový signál. Obvody v tomto místě pracují při zatížení silným rušením od hranatého digitálně skládaného signálu. Každý obvyklý obvod nebo seberychlejší operační zesilovač tomuto podlehne, a vytvoří větší nebo menší slyšitelné neharmonické zkreslení. To ale není vidět při obvyklém měření harmonického zkreslení, a proto je léta přehlíženo.
IV převod je vždy složen z pasivní a aktivní části. Ta pasivní se skládá z kvalitního odporu a kondenzátoru v paralelním spojení, na kterém se vytváří analogový signál. A aktivní část je vždy složitější obvod nebo operační zesilovač, který to řídí. A v něm vzniká nejvíce problémů. Vyvinuli jsme na tuto pozici vlastní originální obvod, který dokonale zvládá práci na této pozici. Z obdélníků poskládaný proudový signál mu nečiní žádné potíže. Dokonce se nám podařilo vyvinout zkušební metodu, pomocí které jsme mohli exaktně objektivně prověřit funkci tohoto obvodu přímo při provozu s hudebním signálem. A obstál lépe, než jsme čekali. Nevytváří vůbec žádné parazitní zabarvení zvukového signálu.
Velkou pozornost jsme věnovali i minimalizaci jitteru, což vedlo k použití USB vstupu. Ten dovoluje použití nekompromisního oscilátoru s vysokým Q a nízkým jitterem, protože se nemusí přizpůsobovat rychlosti přehrávače. Rychlost přehrávání díky komunikaci po USB určuje DAC a externí přehrávač dodává data podle jeho požadavků. Celý USB obvod je dokonale galvanicky oddělen od elektroniky DAC rychlou optikou, aby byla zcela eliminována možnost průniku VF rušení z počítače nebo streameru.
Velkou péči jsme též věnovali napájecím zdrojům. Jsou nízko šumové, vlastní diskrétní konstrukce. Jejich funkčnost je také v několika ohledech výjimečná. Například síťový zdroj jsou dva originálně řešené napájecí zdroje zapojené sériově za sebou tak, aby byl eliminován i zbytkový přenos rušení z napájecí sítě. Tento zdroj se chová podobně jako bateriové napájení.

Bit Depth 16 - 24 bit
Sampling Frequency 44,1 - 384 kHz
Data Format PCM
Recommended Player MPD
Recommended OS Linux (Best Quality), Windows and OS X
Input USB
Output RCA
Output Voltage 2,3V RMS
Output Impedance 47 Ohms
Harmonic Distortion 0,0001 % (100 Ohms, 1 kHz)
Dimensions 430 mm x 93 mm x 320 mm
Power Consumption 15 W

Cena 79000 Kč