produkty
technologie
společnost
testy
eventy

Purity Cable - reprokabely

Představujeme vám výkonové Purity Cable, které bezezbytku naplňují své pojmenování. Zajišťují dokonalé propojení zesilovače s reproduktorovou soustavou, které přenese všechny signály naprosto čistě, jemně a s plnou silou. Díky čistému přenosu jednotlivých pulsů a tónů je výsledný zvuk v celém pásmu mnohem bohatší. Více detailů na výškách i středech, mnohem hlubší, malebnější a objemnější basy. I přes výrazný nárůst detailnosti a jemnosti na výškách a středech nedochází k častému nepřirozenému rozladění zvuku. To vzniká tím, že kvalitě vyšších pásem pak nestačí kvalita a síla nižších středů a basů. Nejvyšší nárůst kvality zvuku je u našich kabelů právě v tomto spodním pásmu. I sestavy, které trpěly větším nedostatkem basů se s naším kabelem, vyladí do přirozené rovnováhy. Ale i sestavy, které trpí spíš nedostatkem detailů, hrají s Purity Cable přirozeněji. Všechny tóny a impulsy projdou kabelem naprosto přesně v plné síle a bez rozmáznutí do nepřirozených hluků v pozadí. Výsledkem je výrazné zjemnění zvuku. Posluchač, který není na takovou čistotu zvyklý, zaznamená tento benefit po delším poslechu. Zjistí, že tato čistota je významnějším benefitem než výše popsané ihned slyšitelné kvality. Také ocení absenci stresu z dlouhodobého, případně hlasitého poslechu.

Naše kabely prošly více než desetiletým velmi náročným vývojem. Zkušenosti ukazují, že zajistit dokonalé zpracování audio signálu je tak náročný obor, že vývojová cesta metodou pokusů a omylů ověřovaná poslechem hudby může trvat celý život. Proto jsme potřebovali ve vývoji postupovat více vědecky, což vyžadovalo co nejdokonalejší pochopení fyzikálních příčin proč, který kabel hraje tak jak hraje. Vyzkoušeli jsme všechny známé konstrukce kabelů na různých zesilovačích a zkoumali fyzikální příčiny rozdílného zvuku. Částečně jde o ovlivnění samotného zesilovače RLC (R- odpor, L – indukčnost, C – kapacita) parametry kabelu. Dále má kabel vliv na spektrum rušení, které se po něm dostává do výstupu zesilovače, protože kabel s reprosoustavou tvoří parazitní anténu, která přijímá všechny elektromagnetické signály z okolí. A podstatným parametrem je také zkreslení procházejícího signálu různými příčinami. Ověřili jsme, jakými fyzikálními principy vznikají různá zkreslení a odzkoušeli jaké RLC parametry jsou dobře snášeny všemi zesilovači. Potom jsme přistoupili k návrhům takové topologie, která by maximálně splnila naše nároky na čistotu zvuku. Každý návrh, který jsme vyzkoušeli, byl podle poslechového testu velkým skokem vpřed. To potvrzovalo, že jdeme správnou cestou, a postupně jsme navrhli takový kabel, který maximálně potlačuje všechna zkreslení, dobře chrání zesilovač před vstupem VF rušení a navíc má velmi optimální RLC parametry, které vyhoví každému zesilovači. Jediná nevýhoda byla, že nelze takový kabel vyrobit současnými technologiemi kabelových firem, ani ručně. Museli jsme tedy vyvinout vlastní strojní technologii, na které v kombinaci s ruční prací jde náš kabel vyrobit. Po několikáté přestavbě naší technologie jsme dosáhli výsledku, který předčil naše očekávání. Investice do důmyslného stroje se vyplatila. Výsledný kabel má ve většině audio sestav až nečekaný přínos, který bývá dokonce vyšší než při výměně zesilovače nebo přehrávače.

Kabel sází na vysokou elektrickou vodivost, danou téměř neuvěřitelným průřezem více než třináct milimetrů čtverečných kvalitní mědi. Takový průřez by v lankovém vodiči způsobil zkreslení jak vlastní nelinearitou způsobenou geometrií a přechodovými odpory mezi jednotlivými drátky, tak i výrazným skin-efektem a špatným přenosem pulsů. Proto je geometrie kabelu navržena z mnoha stovek jednotlivě izolovaných drátků spletených do takové konfigurace, aby bylo dosaženo požadovaných elektromagnetických a mechanických vlastností. Proto jsou kombinovány dva druhy izolace, kdy sousední drátky stejné žíly jsou izolovány kvalitním lakem, a sousední drátky opačných žil jsou izolovány čistým teflonem. U takové geometrie je nutné zajistit dokonale vodivé spojení všech stovek drátků na konci kabelu. Aby toto spojení nebylo narušováno cínem, který má špatnou elektrickou vodivost, jsou jednotlivé drátky dokonale očištěny a mechanicky slisovány šestihranným lisováním ve výstupním měděném pozlaceném konektoru. Při lisování se měď „rozteče“ tak, že drátky změní průřez z kulatého na šestihranný a dokonale se tak propojí v jediný blok s výstupním konektorem. Výsledek musíte vyzkoušet na své sestavě. Budete překvapeni.-)