produkty
technologie
společnost
testy
eventy

SIL TECHNOLOGIE

Při vývoji SIL technologie jsem provedl mnoho srovnávacích poslechových testů se všemi světově uznávanými konstrukcemi. Pochopením příčin různých slyšitelných zabarvení jsem dospěl ke specifické kombinaci obvodového a konstrukčního řešení zesilovacích stupňů. Jde o zvláštní topologii, která zachovává dobrou linearitu přenosu i bez používání obvyklých celkových zpětných vazeb a operačních zesilovačů. Linearita je zajištěna ošetřením pracovních podmínek každé součástky tak, aby pracovala pouze v lineární části své pracovní charakteristiky. Zbytková nelinearita je kompenzována sčítáním se zrcadlově obrácenou nelinearitou, čímž se navzájem ruší. Některé obvody pracují zcela bez zpětných vazeb, některé s velmi rychlou lokální zpětnou vazbou (například podobně jako zapojení tranzistoru CFP). Dále je dodržována zásada co nejkratší a nejjednodušší signálové cesty s vyloučením všeho, co není v signálové cestě nutné. Lyric je koncový zesilovač a každý kanál obsahuje 97 tranzistorů, 1 OZ na měření teploty a 2 OZ v DC servech, která jsou dokonale odfiltrována od vlivu na signál. Jedno z nich udržuje minimální ofset na výstupu a druhé na odporu, který určuje celkové zesílení. Hlasitost se řídí jen změnou jeho hodnoty, která je přepínaná relátky ve velkém rozsahu. Výstupní svorky zesilovače jsou propojeny bez tlumivky přímo s koncovými tranzistory a bez možnosti odpojení relátkem. Takto přímé propojení v kombinaci se SIL technologií zajišťuje vyjímečnou výstupní impedanci, která na výstupních svorkách dosahuje 0,006 Ohmu při 20kHz. To je asi 30x lepší hodnota než dosahují kvalitní dělené zesilovače. Minimalizace zvukového efektu při zapnutí zesilovače je řešena omezením buzení koncových tranzistorů v době startu a vypínání. V dřívějších konstrukcích jsem si vyzkoušel i dosažení téměř neměřitelných hodnot THD a i extrémních rychlostí přeběhu až 1000V/uS. To se ukázalo jako nepotřebné a v technologii SIL jsem se zaměřil na jiné parametry. Cílem bylo vyvinout takovou technologii, která potlačí všechna slyšitelná zkreslení a maximálně podpoří pozitivní účinky hudby. Tento cíl se podařilo splnit.

Hlavní výhodou této SIL (Stable Immune Linearity) technologie je především stabilní linearita zesilovače imunní proti vnějším i vnitřním vlivům. Nemění se se složitostí signálu, nereaguje na VF rušení, na impedanci a složitost reprosoustav, ani na momentální hlasitost reprodukce. Průběh zesilovaného signálu stále a přesně kopíruje základní linearitu zesilovače a nedochází k jeho časovým ani dynamickým chybám. Obvodové řešení a jeho geometrie je přizpůsobena také určitým přírodním zákonům pro podporu léčivých účinků hudby. Posluchači mne i po měsících poslouchání této technologie kontaktují a upřímně děkují, že Lyric existuje. Poslech jim přináší stále více potěšení a radosti. Hudba nepřestane bavit.

Měření:

Naše výzkumy ukazují že, měřením lze jen zkontrolovat zda jsou technické parametry takové, aby vytvářely předpoklad věrného zvuku. Nelze však změřit, zda zesilovač skutečně hraje čistě. Proto pro zjednodušení uvádím měření celého zesilovače najednou. Měřící signál do vstupu D/A převodníku je SPDIF 16 bitů se vzorkováním 192kHz. Z výstupu do měřící karty juli@ je signál přiveden přes dělič 21:1 (200/10 Ohm). Uvádím několik měření, které ukazují na naprostou stabilitu linearity, která nereaguje na zátěž ani frekvenci.

Nejprve se měří signálem 19+20kHz. Při tomto měření se obvykle dělá spektrální analýza jen asi do 24kHz a nejsou pak vidět harmonická zkreslení. My měříme do mnohem vyšší frekvence a kontrolujeme i harmonická zkreslení v ultrazvuku. Hlasitost je nastavena na 55 a výstupní napětí je 94Vp-p. Výstup zesilovače je přetížen zátěží 2,2 Ohmu, do které je tak odevzdáván špičkový výkon 1000W. Graf ukazuje, že i při takto vysokém přetížení na vysoké frekvenci jsou všechna zkreslení na velmi nízké úrovni hluboko pod slyšitelnou hranicí.

Další graf je stejný signál 19+20kHz, 94Vp-p, s odpojenou zátěží a zesilovač pracuje jen do zátěže 210 Ohm (měřící dělič).

Další graf je stejný signál na 10x nižší frekvenci, tedy 1,9+2kHz do zátěže 2,2 Ohmu, do které je dodáván špičkový výkon 1000W.

Další graf je opět stejný signál 1,9+2kHz, 94Vp-p, s odpojenou zátěží a zesilovač pracuje jen do zátěže 210 Ohm (měřící dělič).

Další graf je stejný signál, opět na 10x nižší frekvenci, tedy 190+200Hz do zátěže 2,2 Ohmu, do které je dodáván špičkový výkon 1000W.

Poslední graf je opět stejný signál 190+200Hz, 94Vp-p, s odpojenou zátěží a zesilovač pracuje jen do zátěže 210 Ohmící dělič.

Všechny grafy jsou stejné a nemění se ani při stonásobné změně frekvence (od basů až po ultrazvuk), ani při stonásobné změně zátěže (2,2-210 Ohm).

To ukazuje dokonalou stabilitu linearity. Na levém okraji grafů můžete vidět, že i síťové kmitočty jsou pod 0,001% při zatíženém zesilovači. To je asi 10x nižší hodnota než je obvyklá u nejlepších dělených sestav a přispívá k odolnosti proti rušení ze sítě. Dále uvádím konkrétní měření výstupní impedance. Všimněte si, že i vysoko v ultrazvukovém pásmu při 50kHz je impedance stále řádově nižší než bývá u špičkových zesilovačů při 100Hz. Její mírný vzestup je dán hlavně indukčností vnitřního propojení na výstupní svorky. Přesný voltmetr byl připojen vidličkami na výstupní svorky WBT. Zatěžovací bezindukční odpor 2,2 Ohmu typ RCH50 Vishay byl připojován přes banánky zezadu do výstupních svorek WBT. Tímto postupem byl z měření vyloučen přechodový odpor banánků, a byla tak měřena skutečná impedance na výstupních svorkách.

Frekvence signálu sinus: 100 Hz 1 kHz 20 kHz 50 kHz
Napětí naprázdno: 1,8530 V 1,8519 V 1,7943 V 1,6432 V
Napětí při zátěži 2,2 Ohm: 1,8509 V 1,8496 V 1,7897 V 1,6327 V
Rozdíl napětí: 0,0021 V 0,0023 V 0,0046 V 0,0105 V
Výstupní impedance: 0,0025 Ohm 0,0027 Ohm 0,0056 Ohm 0,014 Ohm
Pokles zatížení 2,2 Ohm: -0,0098 dB -0,010 dB -0,022 dB -0,055 dB

Celkově z měřených vlastností vyplývá, že jde o pokrokovou konstrukci, která rozhodně není jen nějakou kompilací obecně známých zapojení a konstrukčních pravidel. V mnohých měřitelných vlastnostech předstihuje ostatní špičkové zesilovače. Poslechněte si jej na vlastní uši zhodnoťte jeho přínos pro poslech hudby. Poslechové testy naznačují, že i v těch neměřitelných vlastnostech je vynikající a představuje nové možnosti v reprodukci hudby.

Luděk Šroll