Objevte hudbu

Audio Video Show 2022

Aktuálně probíhá výstava Audio Video Show 2022. Naše expozice je v hotelu Stages proti O2 Areně pokoj 620. Hrajeme na naši sestavu Sroll. Díky komplikacím s dodávkami dílů se nepodařilo zprovoznit nové částečně směrové reprosoustavy Soungarden. Zcela vlastní dosud nepoužívaná koncepce, pro kterou jsme navrhli kompletně vlastní měniče dokonale optimalizované pro tento projekt. Nejen extrémně silné a rychlé pohony s potlačením všech zkreslení, ale i nový vývoj extrémně tuhých širokopásmových membrán s použitím ultra tuhého karbonu s tuhostí srovnatelnou s diamantem. Zcela vlastní tlakový měnič s ultrazvukovým rozsahem, který vysoko posouvá laťku čistoty a rozlišení. Ozvučnice nové koncepce s nevídaným podáním čistoty a dynamiky a dobrým potlačením problémů s akustikou místnosti.

Abychom návštěvníkům alespoň částečně ukázali potenciál tohoto projektu, přivezli jsme alespoň pokusné díly na kterých jsme dříve testovali nějaké principy pro Soungarden. To, na co hrajeme tedy není žádný produkt, ale pouze testovací pokusný materiál na jedno použití. I tak milovníky čistého zvuku obohatí a naznačí směr nové reprosoustavy kterou máme sebou na statickou ukázku.

Filtr Purity Quantum

Nevídané vyčištění a rozjasnění reprodukce přináší inovativní systém napájení. Filtr Purity Quantum a napájecí kabely Purity Quantum.

Za desítky let výzkumu elektroniky, kabeláže a reprosoustav, jsem důkladně zmapoval všechny druhy zkreslení, které škodí přirozené reprodukci hudby.

Více

Ukazuje se, že nejvíc škodí všudy přítomné stále rostoucí vysokofrekvenční rušení. Navrhnul jsem napájecí sestavu Sroll Purity Quantum, která podporuje živou, dynamickou a přirozenou reprodukci hudby natolik efektivně že se posluchači ptají, jak je to možné.

Můj výzkum odhaluje příčiny, proč je hudební signál v audio komponentech poškozován podstatně více než sinusový signál, který se používá k jejich měření. Díky takto zavádějícímu měření si stále někteří myslí, že například materiály kabelů nebo odstraňování vysokofrekvenčního rušení z audio sestavy nemají zásadní význam. Pro sinusový signál opravdu ne. Ale širokopásmový rychle proměnlivý audio signál je zcela něco jiného. Posluchači mají zkušenost, že reprodukci vadí i složitější audio signál. Lépe hrají jednodušší nahrávky s menším počtem nástrojů. Odstraněním širokého spektra nežádoucího rušení zjednodušíme signál natolik, že zlepšíme reprodukci mnohonásobně více než jen jednodušší nahrávkou. Brzy zjistíte, že velká část neposlouchatelných nahrávek je najednou v pořádku.

Filtr Sroll je velmi účinný v širokém rozsahu frekvencí od audio pásma až do několika GHz. První vstupní filtr má nejvyšší účinnost v rozsahu 100kHz – 130MHz kde potlačuje rušení minimálně o 90-115dB. Za ním je 5 zásuvek a každá má ještě vlastní podobně výkonný filtr. Účinek dvou filtrů za sebou, se ještě násobí. Například rušení přicházející od CD přehrávače má na cestě k jiné zásuvce také dva filtry za sebou. Proto i rušení jednotlivých audio komponentů je dokonale potlačeno. To ale není všechno. Pro audio účely jsou přidány další méně známé vlastnosti. Například většina filtrů brání průchodu rušení tak, že ho nepropustí do sebe a odráží ho zpět. Filtr Sroll má novou technologii SAT (Super Absorption Technology), která naopak nasává a pohlcuje rušivé signály, které přichází na vstupní nebo výstupní svorky. Tím podstatně uklidňuje hladinu rušení i ve svém okolí. Tyto vlastnosti účinně podporují a dále rozšiřují i napájecí kabely Sroll Purity Quantum. Jejich přínos je nebývale vysoký. Díky exaktnímu výzkumu, jsou navrženy na maximální možný účinek, až na hranici fyzikálních zákonů. Každému komponentu efektivně pomáhají k dosažení maximálního potenciálu. Jen metodou pokusů a poslechem nelze dospět k tak účinné konstrukci. Poslechové testy jsou pro mne zásadní, ale hlavně potvrzují správné pochopení fyzikálních příčin, proč komponent zní právě takto.

Součástky filtru jsou spolehlivé, vybrané pro téměř neomezenou životnost. Je chráněn velmi pomalou vstupní pojistkou 8A, která vyhovuje pro trvalý průměrný příkon sestavy 1500W a jednu sekundu 6000W. Pojistka dovolila lépe optimalizovat vlastnosti filtru, pro ještě lepší zážitek z poslechu. Dále jsou tu přepěťové ochrany pro proud až 120kA a vstřebatelnou energii přes 1000J. Systém je natolik komplexní že přínos pro poslech hudby výrazně překovává dříve známá řešení.

Základní parametry

Trvalý průměrný výkon:
1 500 W

Krátkodobý výkon (1 sekunda):
6 000 W

Kontrolka otočené fáze v přívodu

Provozní kontrolka

Rozměry v mm (š×v×h):
600 x 160 x 115

Méně

Epigram

Zcela originální řešení zesilovače, zaměřené na vysoké technologie.

Žádné vazební kondenzátory, žádné operační zesilovače. Díky tomu nedochází ke zkreslení, kterému se při běžném použití těchto součástek nevyhneme.

Více

V signálové cestě jsou použity vysokofrekvenční tranzistory 8Ghz. To je asi 100x vyšší rychlost než v běžných konstrukcích. Je použita originální vysoce účinná korekce přechodového zkreslení. Každý kanál obsahuje více než 100 diskrétních tranzistorů. Průměrná hustota osazení v signálové části je 35 součástek na centimetr čtverečný. Díky tomu je celý obvod vyjimečně malý a rychlý. Dokáže eliminovat všechny druhy zkreslení mnohonásobně účinněji než jiná řešení, má extrémní rozlišení, dynamiku i kontrolu basů. Taková miniaturizace a zrychlení je sice násobně nákladnější než běžné konstrukce, ale všechny tyto benefity dohromady představují revoluci v zesilování audio signálu. I kontrola basů překonává mnohonásobně výkonnější a dražší zesilovače.

Deska plošných spojů je vyrobena z keramiky určené pro vysokofrekvenční obvody. Jde o drahý materiál s nízkou dielektrickou konstantou. To má podobný přínos jako používání například teflonu nebo polypropylenu v signálových kabelech a kondenzátorech.

Hlasitost je řízena odporovou sítí z precizních, tenkovrstvých, nízko šumových odporů, které jsou přepínány relátky. Tím je odstraněno zkreslení běžných regulátorů hlasitosti. Na důležitých místech jsou použity ultra drahé audio odpory Z-Foil VAR. Ty představují absolutní špičku v eliminaci všech zkreslení, které na odporech vznikají.

Celý obvod má nízké tepelné ztráty a provozní teploty. Vše je při vývoji kontrolováno infrakamerou, aby žádná součástka netrpěla přehříváním. To přispívá k vysoké spolehlivosti a životnosti zesilovače.

Každý kanál má samostatný napájecí zdroj a plovoucí zem. Veškeré ovládání je odděleno opticky, takže nevznikají žádné zemní smyčky. Ani mezi kanály. Proto zesilovač nepotřebuje XLR vstupy. Ty obvykle vyžadují další zesilovač pro zpracování záporné vlny, čímž se prodlužuje cesta signálu.

RCA vstupy jsou přepínány pomocí 16 ks relé (obvykle bývá použito jen 4 ks relé), každé s dvojitým přepínacím kontaktem. To umožnuje dokonale oddělit nepřehrávané vstupy, od parazitního vysokofrekvenčního rušení. Není potřeba dávat na nepoužité vstupy stínící zátky. Proto tolik relé. Samozřejmě i jejich ovládání je filtrováno u každého relé zvlášť tak, aby se k signálové cestě ani tudy nemohlo dostat žádné rušení, ani od relé dalšího vstupu.

I hlavní napájecí zdroj je vybaven účinným filtrem proti rušení z rozvodné sítě, i dalšími obvody pro eliminování rušení uvnitř přístroje.

Obvyklý ukazatel hlasitosti se segmentovými číslicemi nebo grafickým displejem díky principu své funkce vytváří vysokofrekvenční rušení. Proto jsem pro tento zesilovač navrhl ukazatel hlasitosti ze 65 LED diod, které jsou rozsvěceny staticky, každá vlastním obvodem. Jejich svítivost je řízena analogovým zesilovačem, který se přizpůsobuje i aktuálnímu osvětlení místnosti. Takže je to příjemné i po tmě. Toto řešení nevytváří žádné rušení.

Většinu z těchto benefitů jinde nenajdete. Jen některé lze najít u nejlepších zesilovačů za mnohem vyšší cenu. Při použití dostatečně přesných komponentů, je jejich přínos velmi dobře slyšitelný. Takovou míru čistoty a dynamiky těžko najdete v jakékoli cenové kategorii.

Poslech tohoto zesilovače ve srovnání i se staršími modely Sroll vyvolává takové pocity, že jsem ho i v kontextu na názvy dřívějších výrobků (Lyric, Rhythm) pojmenoval Epigram. To i přesto, že dřívější přístroje také vykazovaly neobyčejně vysokou kvalitu.

Základní parametry

Hudební výkon 4 Ω:
2×230 W

Harmonické zkreslení:
0,0002 %

Vstupní impedance:
9,5 kΩ

Napěťový zisk:
34 dB

Rozměry v mm (š×v×h):
430×157×410

Hmotnost:
21 kg

Méně

Muse

DA převodník (dokončujeme)

Budete překvapeni velkou mírou nových informací, dynamikou, čistotou a jemností.

Více

Každou chvílí poslechu objevujete nové a nové zvukové dimenze, které byly dosud pro vás ukryty.

K dosažení tohoto úkolu bylo nutné navrhnoutvlastní originální řešení mnoha částí.

Dokonalé napájecí zdroje jsou zde jen třešničkou na dortu podtrhující neobvyklou konstrukci. Například hlavní obvod DA převodu má obvykle slušnou kapacitu kondenzátorů před stabilizátorem, a za stabilizátorem bývají už jen desítky až stovky mikrofaradů. U Muse je přímo na obvodu DA převodu více než 90 000 µF za ultra nízko šumovým stabilizátorem. Je to baterie kondenzátorů složená z více než 80ks jednotlivých kondenzátorů několika typů na vícevrstvé DPS. Všechny v nejnovějších technologiích, některé jsou v audiu použity nejspíš jako první na světě. To pomáhá zcela zkratovat zbytkový šum i zkreslení stabilizátoru.

Výstupní filtry a zesilovače jsou zcela vlastní konstrukce, která zaručuje extrémní potlačení všech zkreslení nejen v audio pásmu, ale i velmi vysoko, až do Gigahetrzových kmitočtů. Tyto výstupní obvody mnohonásobně překonávají běžně používaná zapojení. I zde používámhodněfiltrovavé velmi tvrdé napájení. Vlastní diskrétní návrh zdrojůumožnil dosáhnout výstupní impedance v mikro Ohmech.

Aby mohlo být dosaženo opravdu analogového signálu bez digitálních artefaktů, bylo nutné absolutní odrušení veškerých digitálních obvodů. Nejen tím, že každý obvod má dokonalý vlastní zdroj, ale hlavně na desce DAskoro žádné digitální obvody nejsou. Všechny byly odsunuty na vstupní desku a na desce DA je pouze vlastní DA převod. Data jsou přímo k místu převodu přiváděna optickými vlákny, aby se zcela odstranilo i rušení od přenosu dat. I ovládání a konfigurace běží po optických vláknech. Všechny obvody mají vlastní stínící komoru z hliníkového bloku frézovaného na CNC pro nejdokonalejší možné odrušení.Nejen díky těmto opatřením může být Museanalogovější než jakékoli jiné řešení.

Základem je také kvalitní oscilátor. Ten je u Muse vyměnitelný, protože bude k dispozici více verzí. Základní oscilátory jsou ultra nízko šumové, nejlepší průmyslově vyráběné. Samozřejmě s napájecím zdrojem v odpovídající kvalitě. Připravují se oscilátory se zakázkovými leštěnými krystaly s velmi vysokým Q a vlastním inovativním zapojením okolních obvodů, které umožní dosáhnout neměřitelného fázového šumu.

Tento DA, zabral tisíce hodin vývojové práce. Vzhledem k tomu, že v audio elektronice seukazuje, že jsou velké rezervy k dosažení dokonalé ničím nenarušitelné reprodukce, tak jsem vývoji tohoto DA věnoval tolik času, abych ve všech ohledech dosáhnul maxima jak je vůbecmožné.Bylo by na dlouhý článek, co vše se při tomto vývoji řešilo.Důležité je i bohaté laboratorní vybavení. Například osciloskopem s reálným vzorkováním 10GHz mohu zkoumat reakce těch nejrychlejších obvodů a citlivým spektrálním analyzátorem mohu zkoumat rušivé signály na výstupu DA od audio pásma, až do několika GHz, i pod úrovní -170 dB.

Pomocí tohoto DA, se můžete plně oddat hudební poezii, a poznávat nespecifikovatelné pocity. Má tak výjimečné schopnosti, že v tomto inspirativním přednesu vyslovené vyniká. Proto jsme mu dali jméno “MUSE”.

Základní parametry

PCM 32 Bit / 768 kHz

DSD64 ˜ DS512

Vstup:
USB B

Výstup:
RCA / XLR

Výstupní impedance:
32 Ω

Harmonické zkreslení:
0,0001 %

Méně

Sound Garden

Plnorozsahové všesměrové reprosoustavy (dokončujeme)

Sound Garden vznikly na základě mojí nespokojenosti se současnou konstrukcí a uspořádáním magnetodynamických reproduktorů, které mají své hranice. Podařilo se mi tyto hranice posunout dále

Více

Chtěl jsem reprosoustavy, které nebudou ničím omezovat přirozeně živou a čistou reprodukci. Na klasickém uspořádání jsem viděl příliš mnoho kompromisů. Po dřívějších pokusech s vývojem vlastních měničů vznikl v roce 2004 první prototyp Sound Garden, zcela vlastní konstrukce. Tehdy šlo o reprosoustavu vyzařující válcovou zvukovou vlnu. Šlo o širokopásmový páskový, středo výškový reproduktor zcela vlastní výroby, tlumený nanovlálny, a kolem něj dvě řady basových reproduktorů zcela vlastní konstrukce. Jejich hliníkové membrány jsem lisoval do formy na padesátitunové ;m lisu. Válcová zvuková vlna měla výhodu šíření pouze horizontálně, a tak nevznikaly odrazy od podlahy a od stropu. To přinášelo vysokou čistotu reprodukce. Zvuk ale byl příliš bodový, protože prostorovost ucho vnímá i přes odrazy od podlahy a stropu.

Postupně přes několik dalších konstrukcí jsem došel k současnému řešení všesměrové reprosoustavy, která vyzařuje s velmi vyrovnanou kmitočtovou charakteristikou 360 stupňů dokola. To řeší mnoho klasických kompromisů.

Základní parametry

Vyzařování:
360 stupňů linárně

Počet měničů:
14 v každé reprosoustavě

Extrémní dynamika v celém spektru.

Frekvenční rozsah:
20 Hz - 36 kHz

Relativní ciltivost:
88 dB / 2,83 V

Méně

Purity Kapton

Referenční řada čistých, přesných kabelů.

Jsou to kabely vývojově zaměřené především na maximálně přesný přenos.

Více

Roky vývoje byly závislé hlavně na posouzení skutečné přesnosti kabelu. Díky vývoji celé sestavy, kdy její rozlišeníexponenciálně rostlo zejména v posledních letech, jsem měl stále dokonalejší nástroj na posouzení kvality kabelu.

Jednoznačně se ukazuje, že čím čistší a dynamičtější kabely, tím silnější emoční zážitky z poslechu, i menší únava. To se dále umocňuje tím, že nepřidávají žádné vlastní zdánlivě atraktivní zvuky. U jiných „živých“ kabelů bývá standardem, že jde o jejich vlastní atraktivní zabarvení. Nejsou tedy čisté. U jiných „čistých“ kabelů zase bývá standardem velká dávka diplomacie, která brání přenosu emocí. Nejsou tedy přesné, a chybí dynamika a rozlišení.

Současná verze Srollpuritykapton je vypiplaná ve všech směrech. Je výjimečně skloubená vysoká čistota se silnou dynamikou a rozlišením. V konstrukci je zastoupena postříbřená měď, teflon, kapton a další dlouhodobě testované materiály.Vyniká především velmi nízkou mikrofoničností, odolností proti vibracím, nízkou indukčností a vysokou šířkou přenášeného pásma. Je toho dosaženo jak výběrem materiálů, tak originálnívlastní geometrií zajištěnou přesnou výrobou na vlastním stroji. Díky tomu má velmi stabilní RLC parametry.

Zážitky z jeho zvuku se těžko popisují. To musíte zažít. Pro osobní prožití toho co tu popisuji je nejlepší přímé srovnání s vaším kabelem. Vezměte ho sebou, až půjdete do studia Sroll na poslech.

Základní popis

Reproduktorové kabely

Interkonekt kabely

USB kabely

Napájecí kabely

Méně

Poslechové studio

Jste-li milovníkem hudby, mám pro vás nabídku. Kontaktujte mne a umožním vám prožít, procítit a uslyšet výše zmíněné benefity mých zařízení. To je možné jak v našem poslechovém studiu kde vás rád uvítám, ještě lépe si to užijete ve vašem prostoru, na který jste zvyklí, nejlépe porovnáním s vaší aparaturou. Proto vás po dohodě rád navštívím. Je to nezávazná návštěva zdarma, která obohatí i mne v osobním růstu v tomto oboru.

Kontakt

Testy, recenze, ocenění

Sroll Purity Kapton

Hi-fi Voice, Daniel Březina, 5. března 2018

Sroll Rhythm a Sroll Epos

Hi-fi Voice, Lubomír Vlk, 3. říjen 2016

Sroll aneb Hudba léčí

Le Cigare & Vin Style, Jakub Šmíd, 30. dubna 2010

Sroll Lyric - Produkt roku 2009

Hi-fi Voice, Daniel Březina, 2009

Sroll Lyric

Hi-fi Voice, Lubomír Vlk, 28. července 2009

O nás

Mým dlouhodobým cílem je, navrhnout hudební sestavu, schopnou reprodukovat hudbu opravdu věrně, čistě, s plnou dynamikou a bez nepřirozeného zabarvení. Pouze taková sestava zajistí maximální emoční prožitek při poslechu a trvalou spokojenost posluchače.

Více

Vyřešení problematiky reprodukce zvuku jsem si dal za životní úkol a věnuji se mu již desítky let. Bylo nutné provést základní výzkum jak ve známých oblastech, tak v těch vysmívaných a objevovat nové cesty. Vyvinul jsem zcela originální řešení všech komponentů, která nevychází z žádné známé konstrukce. Vývoj se neobešel bez špičkového přístrojového vybavení, krom běžné měřicí techniky bylo nutné vyvinout vlastní zařízení a technologie pro výzkum součástek a úpravy materiálů.

Myslím že ani nejpřesnější měření nestačí pro spolehlivé posouzení skutečné kvality komponentů. Proto se opírám krom objektivní technické analýzy také o poslechové testy, zaměřené na přesnost komponentů. Například při poslechu kabelu hodnotím, zda propojení kabelem hraje jinak než přímé propojení bez kabelu, nebo zda dlouhý kabel hraje stejně jako krátký. Cílem je nejmenší rozdíl v těchto porovnáních. Se stoupajícím rozlišením sestavy, jsou tyto testy stále přesnější. Proto se vývoj mých produktů v posledních letech exponenciálně urychloval. Přesnější poslech každé konstrukční změny, mi přináší lepší pochopení, které fyzikální vlastnosti jsou pro signálovou cestu důležité. Pak nastává náročný laboratorní vývoj, kdy tyto vlastnosti vylepším všude kde je to možné. Následný poslech nové verze vždy potvrdí velké zlepšení (už desítky let bez výjimky). To mi potvrzuje, že nejde o náhodné pokusy, ale o objektivní technický postup. Dostatek zkušeností s psychoakustikou je spolu s co nejdokonalejší sestavou nezbytný doplněk technické analýzy komponentu. Kvalita testovací sestavy určuje, kam až se lze s diagnostikou nových řešení dostat. Je to cesta na desítky let, protože z počátku nejsou k dispozici ani dostatečně přesné komponenty, ani způsob jak určit, které by to mohly být. Proto z počátku mnoho věcí vypadá jako šarlatánství, (například rozehrávání nebo materiály), protože není jak je pořádně diagnostikovat.

Na trhu převažuje rozdělení na výrobce přístrojů, kabelů a reprosoustav. Je pro ně přirozené ladit komponenty především do stávajících sestav zákazníků. Nedostatečné rozlišení se často nahradí vlastním zvukem. Představte si, že položíte na reproduktor například skleničky tak, aby se na vibrace ozývaly. Když budou naladěny na hezký zvuk, každá nahrávka bude znít atraktivně. Mnoho hifi komponentů má podobnou vlastnost, kdy je nějakou akustickou, mechanickou nebo elektrickou rezonancí vytvářen zvuk, který na nahrávce nebyl.

Komponent, který má hodně takových zvuků bývá označován jako hodně rozlišující. Jsou populární, když je potřeba živější zvuk. Řadím tyto vlastnosti do skupiny oživujících zkreslení.

Jiná zkreslení naopak diplomaticky tlumí zvuk, což se hodí, když si posluchač nedokáže zvyknout na ty nepřirozeně živá zkreslení. Nevýhodou je, že jakékoli snížení rozlišení vždy současně vede ke slévání zvuku do nejasného šumu, který je nakonec zase agresivní, i když tolik nekřičí. Hlavně ve složitých pasážích nahrávek. Většina sestav je kombinace obou těchto zkreslení, v poměru na jaký si posluchač nejlépe dokáže zvyknout.

Mozek přizpůsobuje naše smysly. Například nasazení brýlí, které překroutí obraz, mozek za pár dnů srovná. Pak se jejich sundání bude zdát jako chyba. Trvalé nadšení přináší jen sestava čistých přesných komponentů, protože mozek nemusí maskovat nepřirozený zvuk a může být plně otevřen pro vnímání všech detailů nahrávky.

Zvuk mé současné sestavy není výsledkem vzájemného ladění komponentů, ale přesnosti každého z nich. Je výjimečně čistý, velmi dynamický a bohatý na informace. Sestava nevytváří vlastní nepříjemné, ani líbivé zabarvení a má až šokující rozlišení, které jinde těžko naleznete. Přirozenou krásou a bohatostí překvapí zejména složité nahrávky, které na jiných sestavách často vyřazujeme pro nepříjemnou agresivitu (protože vybudí velké množství vlastních zvuků sestavy). Skoro každou nahrávku si velmi užijete. Díky vysokému rozlišení dostanete všechny informace i ze starých „chudých“ nahrávek, a zjistíte že jsou vlastně skvělé.

Přijďte se přesvědčit o kvalitách produktů značky Šroll a navštivte naše poslechové studio v Náchodě.

Luděk Šroll / konstruktér

Méně

Kontakty

Luděk Šroll
Hostovského 237, 549 31 Hronov
, Česká republika
telefon: +420 603 253 975
, e-mail: sroll@sroll.com

Poslechové studio
Kollárova 1790, 547 01 Náchod
, Česká republika
GPS: 50.426162, 16.165863
Ukázat na mapě

© 2019 Luděk Šroll,
Všechna práva vyhrazena

xs
sm
md
lg