Objevte hudbu

Rhythm Mk2

Zesilovač s nově řešenou zesilovací částí, která překonává obvyklá řešení.

Žádné vazební kondenzátory, žádné operační zesilovače. Má extrémně krátké signálové cesty.

Více

Používá nejmodernější rychlé nízkošumové tranzistory se šířkou pásma FT 8GHz. Jsou použity ve skoro celé signálové cestě včetně rozkmitu i dalšího stupně. V použití tak rychlých tranzistorů jde zřejmě o světový unikát. Hlasitost je řízena odporovou sítí z precizních, tenkovrstvých, nízko šumových odporů, které jsou přepínány relátky. Průměrná hustota osazení v signálové části je 35 součástek na centimetr čtverečný. Každý kan&aac ute;l obsahuje více než 100 diskrétních tranzistorů. Celý obvod má velmi nízké tepelné ztráty a provozní teploty. Vše při vývoji kontrolováno infrakamerou. Každý kanál má samostatný napájecí zdroj a plovoucí zem. Veškeré ovládání je odděleno opticky, takže nevznikají žádné zemní smyčky. Ani mezi kanály.

Čtyři RCA vstupy jsou přepínány pomocí 16 ks relé, každé s dvojitým přepínacím kontaktem. Tím jsou dokonale odděleny nepřehrávané vstupy. Nejen galvanicky, je odstraněn i kapacitní přenos přes rozpojené kontakty uzemněním signálové cesty. Proto tolik relé. Pro úsporné řešení stačí jen čtyři kusy.

Základní parametry

Hudební výkon 4 Ω:
2×230 W

Harmonické zkreslení:
0,0002 %

Vstupní impedance:
9,5 kΩ

Napěťový zisk:
34 dB

Rozměry v mm (š×v×h):
430×157×410

Hmotnost:
21 kg

Méně

Muse

DA převodník

Budete překvapeni velkou mírou nových informací, dynamikou, čistotou a jemností.

Více

Každou chvílí poslechu objevujete nové a nové zvukové dimenze, které byly dosud pro vás ukryty.

K dosažení tohoto úkolu bylo nutné navrhnoutvlastní originální řešení mnoha částí.

Dokonalé napájecí zdroje jsou zde jen třešničkou na dortu podtrhující neobvyklou konstrukci. Například hlavní obvod DA převodu má obvykle slušnou kapacitu kondenzátorů před stabilizátorem, a za stabilizátorem bývají už jen desítky až stovky mikrofaradů. U Muse je přímo na obvodu DA převodu více než 90 000 µF za ultra nízko šumovým stabilizátorem. Je to baterie kondenzátorů složená z více než 80ks jednotlivých kondenzátorů několika typů na vícevrstvé DPS. Všechny v nejnovějších technologiích, některé jsou v audiu použity nejspíš jako první na světě. To pomáhá zcela zkratovat zbytkový šum i zkreslení stabilizátoru.

Výstupní filtry a zesilovače jsou zcela vlastní konstrukce, která zaručuje extrémní potlačení všech zkreslení nejen v audio pásmu, ale i velmi vysoko, až do Gigahetrzových kmitočtů. Tyto výstupní obvody mnohonásobně překonávají běžně používaná zapojení. I zde používámhodněfiltrovavé velmi tvrdé napájení. Vlastní diskrétní návrh zdrojůumožnil dosáhnout výstupní impedance v mikro Ohmech.

Aby mohlo být dosaženo opravdu analogového signálu bez digitálních artefaktů, bylo nutné absolutní odrušení veškerých digitálních obvodů. Nejen tím, že každý obvod má dokonalý vlastní zdroj, ale hlavně na desce DAskoro žádné digitální obvody nejsou. Všechny byly odsunuty na vstupní desku a na desce DA je pouze vlastní DA převod. Data jsou přímo k místu převodu přiváděna optickými vlákny, aby se zcela odstranilo i rušení od přenosu dat. I ovládání a konfigurace běží po optických vláknech. Všechny obvody mají vlastní stínící komoru z hliníkového bloku frézovaného na CNC pro nejdokonalejší možné odrušení.Nejen díky těmto opatřením může být Museanalogovější než jakékoli jiné řešení.

Základem je také kvalitní oscilátor. Ten je u Muse vyměnitelný, protože bude k dispozici více verzí. Základní oscilátory jsou ultra nízko šumové, nejlepší průmyslově vyráběné. Samozřejmě s napájecím zdrojem v odpovídající kvalitě. Připravují se oscilátory se zakázkovými leštěnými krystaly s velmi vysokým Q a vlastním inovativním zapojením okolních obvodů, které umožní dosáhnout neměřitelného fázového šumu.

Tento DA, zabral tisíce hodin vývojové práce. Vzhledem k tomu, že v audio elektronice seukazuje, že jsou velké rezervy k dosažení dokonalé ničím nenarušitelné reprodukce, tak jsem vývoji tohoto DA věnoval tolik času, abych ve všech ohledech dosáhnul maxima jak je vůbecmožné.Bylo by na dlouhý článek, co vše se při tomto vývoji řešilo.Důležité je i bohaté laboratorní vybavení. Například osciloskopem s reálným vzorkováním 10GHz mohu zkoumat reakce těch nejrychlejších obvodů a citlivým spektrálním analyzátorem mohu zkoumat rušivé signály na výstupu DA od audio pásma, až do několika GHz, i pod úrovní -170 dB.

Pomocí tohoto DA, se můžete plně oddat hudební poezii, a poznávat nespecifikovatelné pocity. Má tak výjimečné schopnosti, že v tomto inspirativním přednesu vyslovené vyniká. Proto jsme mu dali jméno “MUSE”.

Základní parametry

PCM 32 Bit / 768 kHz

DSD64 ˜ DS512

Vstup:
USB B

Výstup:
RCA / XLR

Výstupní impedance:
32 Ω

Harmonické zkreslení:
0,0001 %

Méně

Sound Garden

Plnorozsahové všesměrové reprosoustavy

Sound Garden vznikly na základě mojí nespokojenosti se současnou konstrukcí a uspořádáním magnetodynamických reproduktorů, které mají své hranice. Podařilo se mi tyto hranice posunout dále

Více

Chtěl jsem reprosoustavy, které nebudou ničím omezovat přirozeně živou a čistou reprodukci. Na klasickém uspořádání jsem viděl příliš mnoho kompromisů. Po dřívějších pokusech s vývojem vlastních měničů vznikl v roce 2004 první prototyp Sound Garden, zcela vlastní konstrukce. Tehdy šlo o reprosoustavu vyzařující válcovou zvukovou vlnu. Šlo o širokopásmový páskový, středo výškový reproduktor zcela vlastní výroby, tlumený nanovlálny, a kolem něj dvě řady basových reproduktorů zcela vlastní konstrukce. Jejich hliníkové membrány jsem lisoval do formy na padesátitunové ;m lisu. Válcová zvuková vlna měla výhodu šíření pouze horizontálně, a tak nevznikaly odrazy od podlahy a od stropu. To přinášelo vysokou čistotu reprodukce. Zvuk ale byl příliš bodový, protože prostorovost ucho vnímá i přes odrazy od podlahy a stropu.

Postupně přes několik dalších konstrukcí jsem došel k současnému řešení všesměrové reprosoustavy, která vyzařuje s velmi vyrovnanou kmitočtovou charakteristikou 360 stupňů dokola. To řeší mnoho klasických kompromisů.

Základní parametry

Vyzařování:
360 stupňů linárně

Počet měničů:
14 v každé reprosoustavě

Extrémní dynamika v celém spektru.

Frekvenční rozsah:
20 Hz - 36 kHz

Relativní ciltivost:
88 dB / 2,83 V

Méně

Purity Kapton

Referenční řada čistých, přesných kabelů.

Jsou to kabely vývojově zaměřené především na maximálně přesný přenos.

Více

Roky vývoje byly závislé hlavně na posouzení skutečné přesnosti kabelu. Díky vývoji celé sestavy, kdy její rozlišeníexponenciálně rostlo zejména v posledních letech, jsem měl stále dokonalejší nástroj na posouzení kvality kabelu.

Jednoznačně se ukazuje, že čím čistší a dynamičtější kabely, tím silnější emoční zážitky z poslechu, i menší únava. To se dále umocňuje tím, že nepřidávají žádné vlastní zdánlivě atraktivní zvuky. U jiných „živých“ kabelů bývá standardem, že jde o jejich vlastní atraktivní zabarvení. Nejsou tedy čisté. U jiných „čistých“ kabelů zase bývá standardem velká dávka diplomacie, která brání přenosu emocí. Nejsou tedy přesné, a chybí dynamika a rozlišení.

Současná verze Srollpuritykapton je vypiplaná ve všech směrech. Je výjimečně skloubená vysoká čistota se silnou dynamikou a rozlišením. V konstrukci je zastoupena postříbřená měď, teflon, kapton a další dlouhodobě testované materiály.Vyniká především velmi nízkou mikrofoničností, odolností proti vibracím, nízkou indukčností a vysokou šířkou přenášeného pásma. Je toho dosaženo jak výběrem materiálů, tak originálnívlastní geometrií zajištěnou přesnou výrobou na vlastním stroji. Díky tomu má velmi stabilní RLC parametry.

Zážitky z jeho zvuku se těžko popisují. To musíte zažít. Pro osobní prožití toho co tu popisuji je nejlepší přímé srovnání s vaším kabelem. Vezměte ho sebou, až půjdete do studia Sroll na poslech.

Základní popis

Reproduktorové kabely

Interkonekt kabely

USB kabely

Napájecí kabely

Méně

Poslechové studio

Jste-li milovníkem hudby, mám pro vás nabídku. Kontaktujte mne a umožním vám prožít, procítit a uslyšet výše zmíněné benefity mých zařízení. To je možné jak v našem poslechovém studiu kde vás rád uvítám, ještě lépe si to užijete ve vašem prostoru, na který jste zvyklí, nejlépe porovnáním s vaší aparaturou. Proto vás po dohodě rád navštívím. Je to nezávazná návštěva zdarma, která obohatí i mne v osobním růstu v tomto oboru.

Kontakt

Testy, recenze, ocenění

Sroll Purity Kapton

Hi-fi Voice, Daniel Březina, 5. března 2018

Sroll Rhythm a Sroll Epos

Hi-fi Voice, Lubomír Vlk, 3. říjen 2016

Sroll aneb Hudba léčí

Le Cigare & Vin Style, Jakub Šmíd, 30. dubna 2010

Sroll Lyric - Produkt roku 2009

Hi-fi Voice, Daniel Březina, 2009

Sroll Lyric

Hi-fi Voice, Lubomír Vlk, 28. července 2009

O nás

Mým dlouhodobým cílem je dojít k opravdu věrné, a čisté reprodukci hudby, s plnou dynamikou bez nepřirozených zabarvení. Jen taková sestava vede k trvalému nadšení z poslechu a maximálnímu emočnímu prožitku. Mám pocit, že na trhu takové komponenty chybí, i přes to, že jsou většinou takto popisovány.

Více

Při hodnocení jednotlivých komponentů posloucháme celou sestavu, a tak se líbí komponent, který má opačnou odchylku od neutrality, než sestava na které ho posloucháme. Proto spoléhám jak na objektivní technickou analýzu, tak hlavně na poslechové testy s vyloučením vkusu. Například při poslechu kabelu hodnotím, zda propojení kabelem hraje jinak než přímé propojení bez kabelu, nebo zda dlouhý kabel hraje stejně jako krátký. Cílem je nejmenší rozdíl v těchto porovnáních. Díky stále většímu rozlišení sestavy, jsou tyto testy stále přesnější.Poslech každé změny konstrukce, vede k lepšímu pochopení, jaké fyzikální vlastnosti tomu pomohly. Pak vymýšlím, jaká konstrukce tyto vlastnosti dále zlepší. Poslech nové konstrukce zatím vždy potvrdilzlepšení. To svědčí o tom, že nejde o náhodný vývoj typu pokus omyl, ale o objektivní technický postup, přesto že je veden poslechem.

Převažuje rozdělení na výrobce přístrojů, kabelů a reprosoustav, takže každý ovlivní jen asi třetinu sestavy. Je proto přirozené ladit komponenty především do stávajících sestav. To vede k udržování stavu, kdy většina přístrojů i kabelů přidává do reprodukce i vlastní zvuk, protože jsou laděny poslechově v daných sestavách, a tedy spíše tak, aby optimalizovaly celkový dojem ze zvuku.Ve výsledku pak vytvářejí spíš korekční článek než přesný komponent bez zkreslení.

Tyto okolnosti dlouhodobě brzdí vývoj v tomto oboru. Nedostatečné rozlišení se nahradí vlastním zvukem sestavy. Čím dražší highend, tím zajímavější vlastní zvuky.Můžete si představit,že na reproduktor položíte skleničky tak, aby se na vibrace ozývaly. Když budou naladěny na hezký zvuk, každá nahrávka bude znít atraktivně. Většina výškových reproduktorů má podobnou vlastnost, kdy je nějakou akustickou nebo mechanickou rezonancí vytvářen atraktivní zvuk.Podobné, zvuky má velká část komponentů na trhu. Komponent, který má hodně takových zvuků bývá mylně označován jako hodně rozlišující.

Mozek koriguje naše smysly. Například nasazení brýlí, které překroutí obraz, mozek za pár dnů srovná. Pak se jejich sundání bude chvíli jevit jako chyba.To komplikuje objektivitu poslechových testů. Mozek vášnivého posluchače zkoriguje vnímání nepřirozené sestavy tak, aby se zdála co nejsnesitelnější. Ale brzy se při poslechu unaví. Praxe ukazuje, že trvalé nadšení z reprodukce může přinést jen sestava přesných komponentů, protože mozek nemusí pracovat na korekcích a plně vnímá všechny informace z nahrávky. Je potřeba z nahrávky dostat vše, aby sestava nezněla nudně, pokud není oživena vlastními zvuky. To je velmi náročné na vývoj a diagnostiku komponentů.

Po dvaceti letech intenzivního vývoje mám konečně pocit, že současná sestava už tento cíl splnila ve větší míře, než jsem si dříve dokázal představit. Současná sestava hraje tak jak hraje nikoli proto, že by byla vyladěna jako sestava, ale díky dlouholeté snaze řešit přesnost každého komponentu samostatně. A tak se přiblížily skutečné neutralitě natolik, že ladí i k sobě navzájem. Výsledný zvuk je výjimečně přirozený, příjemný a při tom velmi dynamický a bohatý na informace ve všech spektrech. Neobsahuje vlastní nepříjemné ani atraktivní zabarvení. Zní jen čistá nahrávka, a zjistíte, že už ve sbírce skoro nemáte neposlouchatelné nahrávky. Přirozenou krásou a bohatostí překvapí zejména složité nahrávky, které někdy vyřazujeme pro nepříjemnou agresivitu na jiných sestavách. Skoro každou nahrávku si velmi užijete. Díky vysokému rozlišení dostanete všechny zbytky informací i z „chudých“ nahrávek a neruší vlastní zvuky sestavy. Každý milovník kvalitní reprodukce by měl přijít na poslech, aby zažil, co už je v reprodukci možné. Nevadí, že nic nekoupí, může přátelům popisovat svůj zážitek.

Přijďte se zaposlouchat do našeho studia v Náchodě.

Luděk Šroll / konstruktér

Méně

Kontakty

Luděk Šroll
Hostovského 237, 549 31 Hronov
, Česká republika
telefon: +420 603 253 975
, e-mail: sroll@sroll.com

Poslechové studio
Kollárova 1790, 547 01 Náchod
, Česká republika
GPS: 50.426162, 16.165863
Ukázat na mapě

© 2019 Luděk Šroll,
Všechna práva vyhrazena